חלום השיבה לארץ ישראל היה מלווה בהתיישבות חלוצים דווקא במקומות הנידחים ביותר.
אזור ללא קרקעות מתאימות לחקלאות, מים במשורה, והתנכלות מצד השכנים.
כל אלה לא הרתיעו את החלוצים הראשונים וההתיישבות החקלאית היא שקבעה את גבולות הארץ עד היום.

הטיולים לאורך גלי ההתיישבות השונים, הכרת המאמצים לטייב את הקרקע למצוא מקורות מים הם הבסיס להיכרות שלנו עם ארץ ישראל ועם ישראל.
דור הולך ודור בא והדורות החדשים מכירים פחות את סיפורי ההתיישבות.
והמאבקים לקיומו של כל ישוב וישוב.

הרצון להנחיל לדורות הצעירים את מה שקרה כאן בארץ ובעיקר בנגב הביא אותי לעסוק בהדרכת טיולים עם דגש להתיישבות, חקלאות ומים.
הנגב ללא מים היה נשאר מדבר יבש ארץ נטושה. הבאת הקולחים (שפכים מטופלים) לנגב הפכה אזור מדבר לאזור חקלאי מיושב ופורח.

ישראל היא אחת הדוגמאות הבודדות בעולם שמראה שאפשר להפוך מדבר לאזור פורח לעומת מקומות רבים אחרים שהמדבר כובש יותר ויותר שטחים.
ואת הפלא הזה אני מבקש לחלוק עם כולכם.

הצעות לטיולים

 אל גבעות להב ומרכז ג'ו אלון

 

 אל פיתחת ניצנה וההתיישבות באזור

 

 בעקבות האנזק ונחל הבשור

 

  האנזק בבאר שבע

 

 האנזק בדרום

 

 המים וההתיישבות בדרום

 

 המים וההתיישבות בנגב המערבי

 

 טיול בעקבות מחלקת ההר

 

 לפתחת שלום ואלי סיני החקלאות וההתיישבות

 

 קרבות מלחמת העצמאות וההתיישבות בדרום